MS By Research Students

S.N.O Name Degree
1 Janani Sundar Bio
2 Ruchi Chauhan Bio
3 Iragavarapu Gayathri Priya Bio
4 Thamishetty Trinath CND
5 Shah Aman Jay CND
6 Achira Maloo CND
7 Gaurav Singh CND
8 Sabuj Chattopadhyay CND
9 Thatikunta Alok CND
10 Prayank Lalan CND
11 Luv Agarwal CND
12 Gorang Maniar CND
13 Akanksha CND
14 Deep Jahan Grewal CND
15 Sagar Gaur CND
16 A Ram Manoj Patnaik CND
17 L Karthik Reddy CND
18 Varun Naganathan CND
19 Prashant Tyagi CND
20 Musunuru Pratyusha CND
21 Sourav Chanduka CND
22 Aagam Shah CND
23 Vemuri Saurabh CND
24 Sanket Sanjay Shah CND
25 Mahipala Vasant Chaitanya CND
26 Shreya Chandorkar CND
27 Ekansh Purohit CND
28 Vineeth Ravindra Chelur CND
29 Kanak Garg CND
30 Hemanth Vemuri CND
31 Mohit Kumar Gupta CND
32 Shubhangi Gautam CND
33 Mayank Modi CND
34 Navya Khare CND
35 Srijan Singh CND
36 Pritish Moulik CND
37 Madhur Aggarwal CND
38 Mahathi Vempati CND
39 Ankit Shambhunath Vaishy CND
40 Adrian Joseph Alva CND
41 Mohit Sharma CND
42 Arpita Dash CND
43 Utkarsh CND
44 Prabhakant Akshay Sanjeev CND
45 Saksham Gupta CND
46 Swarnim Shukla CND
47 Yashaswi Pathak CND
48 Yagya Chaudhary CND
49 Buggana Sathvik Sanjeev CND
50 Yash Agarwal CND
51 Oishika Pradhan CND
52 Rishika Sharma CND